Kirkens profil

Grundtvig mente, at det at blive en kristen, kun gav mening, hvis man først var blevet klar over, hvad det vil sige at være menneske, og det formulerede han i sin berømte sætning: “Menneske først, kristen så”. Grundtvig opfattede kristenlivet som en dannelsesproces.

I Varnæs sogn lægger præst og menighedsråd vægt på mødet med og kontakten til menigheden.

Højmessen og gudstjenesten er grundlaget for kirkelivet midt i krydsfeltet mellem andre tilbud og aktiviteter indenfor kirke, diakoni og kultur. Vi gør meget ud af:

Kor og korskole, babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, sognearrangementer som udflugter, foredrag, film, teater og studiekredse, gudstjenesteværksted, basararbejde med afsluttende basar på Varnæs skole og udgivelse af selvstændigt kirkeblad.

Desuden arbejder vi med forskellige – og gerne nye – gudstjenesteformer som ”Åben-kirkedag”, stillegudstjeneste, Allehelgens gudstjeneste, lysgudstjeneste, høstgudstjeneste, musik- og salmesangsgudstjenester, idrætsgudstjeneste og en udendørsgudstjeneste 2. pinsedag

Det er vigtigt for os, at god formidling og forkyndelse gør evangeliet aktuelt og levende. Vi ønsker et givende menighedsliv, hvor medarbejdere og frivillige er en naturligt integreret del.

Præst og menighedsråd vil gerne, at vores kirke skal være et sted, hvor alle kan komme. Hvor man kan blive set og hørt, og hvor man tager ansvar for og hjælper hinanden – uanset alder, udseende og social status. Men man er selvfølgelig ikke mindre velkommen, hvis man vil sidde i fred og være sig selv til gudstjenesten.

At være i kirkens rum er noget specielt. Der er en særlig stemning og atmosfære – uanset om man sidder alene eller sammen med andre.

Som kirke på landet arbejder vi sammen med andre sogne, foreninger og institutioner i nærområdet.

Sognets historie gør, at vi er forankret i traditionen og historien.

Varnæs kirke og præstegård ligger mellem sognets to byer Varnæs og Bovrup med udsigt over marker, kær og krat. Varnæs sogn er et aktivt landsogn, hvor indbyggerne er en blanding af børnefamilier, midaldrende og ældre. Vi har børnehave, skole, efterskole og plejehjem, som afspejler indbyggernes alder og behov. Sognet har 1194 indbyggere, hvoraf de 946 – 79,5 % – er medlemmer af Folkekirken.

Fakta om sognet