Varnæs kirke

I Varnæs sogn vil vi gerne byde alle ind til at deltage i vores fællesskab, både gudstjenester og andre arrangementer i kirke og konfirmandstuen. Menighedsrådet ønsker, at alle skal føle sig velkomne. Udover højmesser har vi særlige gudstjenester i løbet af året: f.eks. lysgudstjeneste, mindegudstjeneste Alle Helgens søndag, høstgudstjeneste, forskellige musik/sanggudstjenester Taizé-gudstjeneste og fyraftensmeditation. Til en del af vores gudstjenester samarbejder vi med konfirmander, minikonfirmander og børnehave/dagpleje.

Vi har:

  • Kor og korskole, der optager børn fra 3. klasse og op
  • Baby salmesang, hvis der er deltagere.
  • Frivillige til forskellige opgaver, f.eks. lægmandslæsning og hjælp til arrangementer.
  • Sognearrangementer i årets løb: adventsmøde, foredrag, film, teater (primært for børn) og studiekredse – alt efter de ønsker, vi får ind. Desuden sogneudflugt og offentligt regnskabs- og visionsmøde
  • Fyraftensmeditation ca. en gang om måneden i vinterhalvåret. 
  • Basararbejde. En gruppe kvinder mødes og laver håndarbejde i konfirmandstuen hver 14. dag i vinterhalvåret. I november måned afholder vi vores årlige basar på Varnæs skole, hvor alt sælges og bortloddes til støtte for Danske Sømands- og Udlandskirker eller til lokale organisationer.
  • Sommerfest.
  • Kirkeblad, der udkommer 6 x årligt.

Vores menighedsrådsmøder er åbne – alle er velkomne. Datoer kan ses i kirkebladet (som regel den 2. torsdag hver måned). Vi vil gerne, at Varnæs kirke er VORES kirke – og også din kirke. Med plads og rummelighed for os alle, både børn, unge, voksne og ældre, og vi ønsker en levende kirke med respekt for, at mennesker er forskellige og lever forskellige liv.

Varnæs Sogn

Antal indbygger i Varnæs sogn: 1194, hvoraf de 946 (79,5 %) er medlemmer af folkekirken.
Kirken er en middelalderkirke med ca. 275 siddepladser

Vi har så vidt det er muligt, en ugentlig gudstjeneste i kirken. Ca. en gang om måneden er der gudstjeneste på Bovrup Plejecenter. Det bliver annonceret i vores kalender her på hjemmesiden og i kirkebladet.