Menighedsråd

Menighedsrådsformand:
Anne Marie Bomholt Laier
Varnæsvigvej 39, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 29427724
Mail: hapa@post11.tele.dk

Næstformand
Varnæsvej 737 st tv, Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf.: 42310199
Mail: vreidels@gmail.com
Kontaktperson/kasserer:
Bente Kristiansen
Kielsbergvej 3, Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf.: 42383824
Menigt medlem
Søndermarksvej 36
Varnæs
6200 Aabenraa
Sekretær:
Åse Hassel
Varnæs Kirkevej 1, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf: 25390637
Mail: aasehassel@yahoo.dk