Menighedsråd

Varnæs Sogns Menighedsråd

Menighedsrådsformand og kontaktperson:
Anne Marie Bomholt Laier
Varnæsvigvej 39, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 29 42 77 24
Mail: hapa@post11.tele.dk

Næstformand og kasserer:
Sten Vestergaard Kruse
Bovrup Kirkevej 39B, Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf.: 30 96 16 06
Mail: stenvkruse@gmail.com

Kirkeværge:
Rolf Dyrhaug Thiesen
Bovrup Kirkevej 6, Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf.: 40 17 16 65
Mail: rolfdthiesen@gmail.com

Bygningssagkyndig:
Flemming Pedersen
Over Blåkrog 2, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 20 85 74 14
Mail: fpgartner@mail.tele.dk

Medlem:
Dorthe Bech
Gl. Bygade 5, Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf.: 40 43 02 46
Mail: frubech@live.dk

Sekretær, Skole og kirke samarbejde:
Åse Ellen Lund Hassel
Varnæs Kirkevej 1, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 25 39 06 37
Mail: aasehassel@yahoo.dk

Valgt til stedfortræder:

Der er ingen stedfortræder.