Menighedsråd

Dagsorden til orienteringsmødet d. 9. juni kl. 19.00

  1. Velkomst ved menighedsrådets formand.
  2. Valg af dirigent.
  3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
  4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
  5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
  6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Se mere om menighedsrådsvalget på www.menighedraadsvalg.dk

 

 

Menighedsrådsformand:
Anne Marie Bomholt Laier
Varnæsvigvej 39, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 74680738 / 29247242
Mail: hapa@post11.tele.dk

Næstformand
Varnæsvej 737 st tv, Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf.: 42310199
Mail: vreidels@gmail.com
Kontaktperson/kasserer:
Bente Kristiansen
Kielsbergvej 3, Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf.: 42383824
Menigt medlem
Søndermarksvej 36
Varnæs
6200 Aabenraa
Sekretær:
Åse Hassel
Varnæs Kirkevej 1, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf: 25390637
Mail: aasehassel@yahoo.dk