Menighedsråd

Varnæs Sogns Menighedsråd

Menighedsrådsformand:
Anne Marie Bomholt Laier
Varnæsvigvej 39, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 29 42 77 24
Mail: hapa@post11.tele.dk

Næstformand:
Vigga Andersson
Damgade 4, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 40 59 48 40
Mail: vfa@tonet.dk

Kasserer:
Sten Vestergaard Kruse
Gråstenvej 21 1th, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf.: 30 96 16 06
Mail: stenvkruse@gmail.com

Kirkeværge:
Rolf Dyrhaug Thiesen
Bovrup Kirkevej 6, Bovrup
6200 Aabenraa
Tlf.: 40 17 16 65
Mail: rolfdthiesen@gmail.com

Bygningssagkyndig:
Flemming Pedersen
Over Blåkrog 2, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 20 85 74 14
Mail: fpgartner@mail.tele.dk

Kontaktperson:
Dorthe Bech
Søndermarksvej 36, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 40 43 02 46
Mail: frubech@live.dk

Sekretær:
Åse Ellen Lund Hassel
Varnæs Kirkevej 1, Varnæs
6200 Aabenraa
Tlf.: 25 39 06 37
Mail: aasehassel@yahoo.dk

Valgt til stedfortræder:

Marianne Newe

Rolf Dyrhaug Thiesen