Kirkegården

Rådyr på kirkegården

Vi har nogle lækkersultne rådyr, der har fundet ud af hvor godt selve stedmoderblomsten smager. Da det kun er blomsten de spiser, springer de nye knopper ud i løbet af en uges tid. Så lige om lidt er der blomster igen. Vi holder selvfølgelig øje med det. Problemet er løst når vi har plantet isbegonier lige efter pinse, dem kan de nemlig ikke li. Forårshilsen fra kirkegårdspersonalet

Det skal du vide, når du kigger på gravsted

Det er vigtigt at man nøje overvejer hvilket gravstedstype man ønsker og hvor på kirkegården det skal være. Om det skal være tæt på kirken, ved en af lågerne, i solen eller andre ønsker der skal tages hensyn til. Valg af gravstedstype og placering aftales med kirkegårdens personale.

Vedligeholdelse af gravstedet påhviler gravstedsejeren, medmindre der laves en aftale med graveren/kirkeværgen om vedligehold af gravstedet mod betaling.

Gravstedsejer skal sikre, at gravminde og gravstedet ikke udgør fare for hverken ansatte eller besøgende.
Hækkene omkring gravstederne vedligeholdes af kirkegårdens personale.
Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk, eller lignende.

Det er gratis at erhverve et gravsted for medlemmer af folkekirken der har tilknytning til Varnæs Sogn.

Gravstedsejer vil modtage et gravstedsbrev, der viser hvem der er begravet og hvornår. Der er også oplyst hvornår gravstedet udløber. Gravstedsbrevet bliver fornyet ved ny begravelse/nedsættelse eller generhvervelse af gravstedet.

Fredningstiden for kister er 25 år og urner 10 år.

Ca 3 måneder inden fredningstiden udløber, sender graveren/kirkeværgen et brev ud, hvor gravstedsejer og andre brugere af gravstedet skal tage stilling til om gravstedet skal forlænges. Ved generhvervelse er det minimum 5 år ad gangen.

I er altid velkommen til at kontakte graveren/kirkeværgen for at få afklaret de spørgsmål i har i forbindelse med kirkegården og hvad de forskellige priser er.

Kistegravsteder

Fredningstiden er 25 år for kister. Gravstedsejeren kan inden for visse rammer, selv bestemme hvad der skal plantes på gravstedet.

Kistegravsted
Der kan erhverves kistegravsteder til 1 – 6 kistepladser. Et kistegravsted kan også bruges til urner.
Der er ikke længere mulighed for at erhverve et nyt gravsted på den nye del af kirkegården. Den ændres på sigt til en park.
Eksisterende gravsteder kan forlænges så længe det ønskes.

Plade i plæne

Der er mulighed for at erhverve et kistegravsted i plæne i afdeling C og F. Man skal være opmærksom på, at der i græsslånings-sæsonen fjernes buketter om torsdagen. Sættes der andet i græsslånings-sæsonen, fjernes det den førstkommende torsdag. Der indbetales et legat på obligatorisk vedligehold for fredningstiden, 25 år.

Urnegravsteder

Fredningstiden for urner er 10 år. På Varnæs kirkegård må der kun nedsættes urner af forgængeligt materialer, det vil sige miljø- eller natur-urner.
Urnenedsættelse kan finde sted alle hverdage og søndage efter gudstjenesten.
Plade i plæne

Her kan der sættes 2 urner ned under pladen. Man skal være opmærksom på, at der i græsslånings-sæsonen fjernes buketter om torsdagen. Sættes der andet i græsslånings-sæsonen, fjernes det den førstkommende torsdag.
Der indbetales et legat på obligatorisk vedligehold for fredningstiden, 10 år.

Urnegravsted 1 x 1 m
Her er der plads til 2 urner. Kirkegårdens personale holder kanten mellem chaussésten og græs. Der må ikke plantes buske der kan være til gene for de andre gravsteder.

De ukendtes gravsted

Det er muligt at få en urne sat ned på de ukendtes gravsted. Gravstedet er anonymt, dvs. at de pårørende ikke præcis ved hvor urnen er. Der indbetales et legat på obligatorisk vedligehold for fredningstiden, 10 år for urner og 25 år for kistebegravede.
Der kan sættes blomster ved den store fælles sten ved de ukendtes gravplads.