Kirkeblad

Kirkebladet for Varnæs Sogn, december 2022

Kirkebladet for Varnæs Sogn, oktober 2022

Bladet for Varnæs, Bovrup og omegn, december 2022

Bladet for Varnæs, Bovrup og omegn, oktober 2022

Næste gang udkommer Kirkebladet / Bladet i februar.

Bladet udkommer seks gange årligt, februar – april – juni – august – oktober – december.
Indlæg til kirkebladet er meget velkomne. Der er som hovedregel deadline d. 10. i måneden inden udgivelsen. Deadline er altid oplyst på side 2 i Bladet.

Redaktionen

Varnæs Sogns Kirkeblad:
Sten Kruse: stenvkruse@gmail.com
Ann Nissen: annhelene@bbsyd.dk
Anne Marie Laier: hapa@post11.tele.dk

Bladet:
Holger Warncke: warncke@bbsyd.dk
Astrid Enevoldsen: astrid.kryger.enevoldsen@gmail.com
Henning Jessen: henning.jessen6@gmail.com
Sten Kruse: stenvkruse@gmail.com