Kirkeblad

Kirkebladet for Varnæs Sogn, oktober 2020

Bladet for Varnæs, Bovrup og omegn, oktober 2020

Næste gang udkommer Kirkebladet / Bladet til december.

 

Bladet udkommer seks gange årligt, februar – april – juni – august – oktober – december.

Indlæg til kirkebladet er meget velkomne. Der er som hovedregel deadline d. 10. i måneden inden udgivelsen. Deadline er altid oplyst på side 2 i Bladet.

Redaktionen
Sten Kruse: stenvkruse@gmail.com

Holger Warncke: warncke@bbsyd.dk

Astrid Enevoldsen: astrid.kryger.enevoldsen@gmail.com

Henning Jessen: henning.jessen6@gmail.com

Ann Nissen