Kirkeblad

Kirkebladet for Varnæs Sogn, februar 2023

Bladet for Varnæs, Bovrup og omegn, februar 2023

Næste gang udkommer Kirkebladet / Bladet i april.

Bladet udkommer seks gange årligt, februar – april – juni – august – oktober – december.
Indlæg til kirkebladet er meget velkomne. Der er som hovedregel deadline d. 10. i måneden inden udgivelsen. Deadline er altid oplyst på side 2 i Bladet.

Redaktionen

Varnæs Sogns Kirkeblad:
Sten Kruse: stenvkruse@gmail.com
Ann Nissen: annhelene@bbsyd.dk
Anne Marie Laier: hapa@post11.tele.dk

Bladet:
Holger Warncke: warncke@bbsyd.dk
Astrid Enevoldsen: astrid.kryger.enevoldsen@gmail.com
Henning Jessen: henning.jessen6@gmail.com
Sten Kruse: stenvkruse@gmail.com