Job

Præst i det historisk bevidste og kirke trofaste Sønderjylland

Sønderjysk landsogn med grundtvigske rødder og aktivt kirke liv søger snarest muligt en kirkebogsførende sognepræst i en fast stilling. Der er bopælspligt i vores smukke fredede præstegård, som vi har besluttet, skal gennemgå en omfattende indvendig modernisering /renovering, inden den skal tjene som bolig for vores nye præst. Vi vil derfor i samarbejde med dig finde en egnet bolig til dig og din familie i ca. det år vi regner med at arbejdet i præstegården vil tage.

Varnæs sogn består foruden de 2 landsbyer Varnæs og Bovrup også af nogle mindre bebyggelser. Sognets kirke og præstegård ligger mellem de to landsbyer, Varnæs og Bovrup i et naturskønt område med udsigt over marker, kær og krat. Varnæs sogn afgrænses mod nord og øst af henholdsvis Aabenraa fjord og Als fjord med både badestrande og fiskevand.

Varnæs sogn har et aktivt foreningsliv og indbyggerne er en blanding af børnefamilier, midaldrende og ældre. I sognet er der børnehave, skole, efterskole og plejecenter hvor der afholdes gudstjenester et par gange om måneden. Sognet har ca. 1300 indbyggere, hvoraf ca. 89 % er medlemmer af Folkekirken.

Præsteembedet ved Varnæs kirke er på 75% af fuld tid, men du kan søge en kvote stilling på 25%, som præst på det psykiatriske sygehus i Aabenraa, som er opslået samtidig, således at det totale timetal svarer til en fuldtidsstilling.

Vi har et kirkeliv, hvor der er god opbakning til både gudstjenester og andre arrangementer fra sognets beboere. Ved kirken er der dygtige medarbejdere og et godt arbejdsmiljø, hvor alle er optaget af det fælles anliggende; at være kirke for mennesker i Varnæs sogn.

Vi ønsker os en præst som:

* Finder glæde i gudstjenesterne og som tør være nærværende og hverdags relevant i sine prædikener.

* Trives i mødet med konfirmander, minikonfirmander og andre børn og unge.

* Kan lide samtalerne med alle slags mennesker. Såvel ved forenings møder, ved husbesøg og i sjælesorgen.

* Vil udfordre os med nytænkning, humor og kant i det kirkelige arbejde.

Aabenraa provsti, som vi er en del af, har en god økonomi og et godt kollegafællesskab mellem præsterne.

Læs mere om Varnæs på vores hjemmeside; www. Varnæs kirke.DK

Interesserede er velkomne til at ringe til os og evt. komme og besøge os, vi betaler dine transportomkostninger ved besøget!

Vi ønsker stillingen besat fra 1. april 2023 eller tidligere, hvis muligt. Prøveprædikerne vil blive afholdt i Varnæs kirke den 21. eller 23. februar 2023

Formand for menighedsrådet – Anne Marie Laier – tlf. 29427724 – mail – hapa@post11.tele.dk

Nabo Kollega i Felsted sogn, Maria Theresia Treschow-Kühl

Provst Kirsten Sønderby, Tlf. 29160551, mail kks@km.dk

Mere om stillingsopslaget: Kirkebogsførende sognepræst