Varnæs Sogns Menighedsrådsvalg den 15.09.2020: Se her hvem der blev valgt ind https://varnaeskirke.dk/menighedsraad/

 

Om Varnæs Sogn

Menighedsrådet ønsker, at alle skal føle sig velkomne.Vi holder gudstjeneste hver søndag. Udover højmesser, har vi særlige gudstjenester i løbet af året: f.eks. lysgudstjeneste, mindegudstjeneste Alle Helgens søndag, åben kirkedag, høstgudstjeneste og musik/sanggudstjenester.

Til en del af disse gudstjenester samarbejder vi med konfirmander, minikonfirmander og børnehave/dagpleje

Læs mere