Konfirmation i Varnæs kirke

Lørdag d. 15. maj kl 10.00, konfirmeres

Emma Eline Braas Petersen

i Varnæs kirke

 

 

Varnæs Kirke holder gudstjenester hver søndag. Men pga. Covid-19 restriktionerne kan der højst være 20 kirkegængere ad gangen, som kan sidde med afstand på de pladser, der er markeret med salmebøger.

Hvis man har symptomer på Covid-19, bedes man blive hjemme. Folk med Covid-19 symptomer vil af personalet blive bedt om at forlade kirken, så vi undgår smitte, både blandt kirkegængere og personale.

Gudstjenesterne varer ½ time og indeholder præ- og postludium, 1-3 salmer som synges af kirkesangeren (som regel én af vores dygtige korpiger), evangelium, prædiken, trosbekendelse, fadervor og velsignelsen. Den sidste søndag i hver måned fra og med februar holdes altergangsgudstjeneste.

Om Varnæs Sogn

Menighedsrådet ønsker, at alle skal føle sig velkomne. Vi holder gudstjeneste hver søndag. Udover højmesser, har vi særlige gudstjenester i løbet af året: f.eks. lysgudstjeneste, mindegudstjeneste Alle Helgens søndag, åben kirkedag, høstgudstjeneste og musik/sanggudstjenester.

Til en del af disse gudstjenester samarbejder vi med konfirmander, minikonfirmander og børnehave/dagpleje

Læs mere