Konfirmation 2020

Lørdag d. 22. august kl 10.00 er der konfirmation i Varnæs kirke. På orienteringsmødet for konfirmandforældrene d. 9. august oplyses der nærmere om de forskellige restriktionerne der stadig er i kirken.

 

Om Varnæs Sogn

Menighedsrådet ønsker, at alle skal føle sig velkomne.Vi holder gudstjeneste hver søndag. Udover højmesser, har vi særlige gudstjenester i løbet af året: f.eks. lysgudstjeneste, mindegudstjeneste Alle Helgens søndag, åben kirkedag, høstgudstjeneste og musik/sanggudstjenester.

Til en del af disse gudstjenester samarbejder vi med konfirmander, minikonfirmander og børnehave/dagpleje

Læs mere