Udflugt og gudstjeneste i Løgumkloster Kirke


Søndag den 14. juli tager vi til gudstjeneste i den smukke Løgumkloster kirke kl. 10.30. Herefter vil sognepræst Simon Jylov fortælle lidt om kirken. Efterfølgende vi finder et hyggeligt sted at spise vores medbragte madpakker. Menighedsrådet sørger for kaffe og kage, som skal nydes et passende sted, inden vi atter vender hjem. Vi er hjemme igen hen på eftermiddagen.
Mødested: Ved Varnæs kirke, afgang kl. 09.15. Her fylder vi bilerne op og kører til Løgumkloster. Oplys venligst ved tilmelding om du kan tage nogen med i bilen, eller om du ønsker at køre med. Tilmelding til Else senest den 10. juli. Tlf.: 20 58 31 62 eller varnaes-kirke@mail.dk.
Tilmeldingen er af hensyn til kaffe og samkørsels-planlægning.


VIL DU VÆRE NY SANGER I KIRKENS KOR I VARNÆS?

Er du glad for at synge, og har du lyst til at prøve kræfter med opgaven som kirkesanger? Så starter alle korsangere, nye som gamle,

torsdag den 15. august kl. 14.15-15.00

Du skal bare være begyndt i 3. klasse for at kunne være med. Det gør ikke noget, hvis du er ældre og ønsker at prøve korsangen. Som nybegynder starter man i korskolen for at lære at synge rent og fint og lære en hel masse sange og også mange salmer. Senere lærer man gudstjenestens faste led, korsvar og trosbekendelsen, og en del flere salmer. Når man er dygtig nok til dét, måske allerede fra 6. klasse, kan man blive rykket op som kirkesanger. Så består opgaven i at synge til gudstjenester om søndagen, og denne opgave er lønnet. Men også yngre sangere kan efter det første halve år tjene lidt lommepenge, når de lejlighedsvist optræder i kirken. Korprøverne finder sted i kirken hver torsdag kl. 14.15 – 15.00. Hvis der er mange nye tilmeldinger, oprettes der evt. et hold kl. 13.15-14.00. Er der kirkesangere, øver de fra kl 15.00 søndagens salmer en halv times tid eller mere alt efter behov. Første gang kan du se, om det er noget for dig. Skriv gerne til mig, om du kommer den 15. august. Alle børn får tilbuddet om at deltage i et stort korstævne årligt, som menighedsrådet har været så venlige at betale for. Korsangen og deltagelsen i korstævnet er et gratis tilbud til sangglade børn i Varnæs sogn. Vil du gerne vide mere, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Tilmelding sker inden den 12. august til:
Organist Anne-Mette Karstoft
Mobil: 28 89 38 87
TLF: +49 0461 25299
E-mail: amp.karstoft@googlemail.com


i præstegårdshaven, Varnæsvej 700
Fredag d. 16. august kl. 17.00

I år leveres musikken igen af Rune Heilesen,
desuden vil der være aktiviteter for børnene.
Du skal selv medbringe det, du vil lægge på grillen, drikkevarer
samt tallerkner/bestik til eget brug. Diverse salater står menighedsrådet for,
som også sørger også for kaffe og kage.
VBIF er med i det praktiske arbejde sammen med menighedsrådet.
I tilfælde af dårligt vejr, flyttes festen til skolen, men det bliver
forhåbentlig ikke aktuel. Vi glæder os til en hyggelig aften.
Af hensyn til opstilling af borde, bestilling af salater og kager,
er det nødvendigt med tilmelding, senest d. 9. august
til Else tlf./sms 20 58 31 62 eller mail: varnaes-kirke@mail.dk


Lørdagsdåb

Lørdag den 7. september kl. 10.00 er der igen
mulighed for lørdagsdåb i Varnæs Kirke.
Både børn, unge og voksne kan blive døbt denne dag,
hvor vi holder en forkortet gudstjeneste
med dåben i centrum.
Tilmelding senest den 23. august til
sognepræst Kirsten Pedersen
tlf.: 21 48 99 80 eller mail: kip@km.dk


Babysalmesang i Varnæs kirke

Kom og vær med! Første gang 5. september kl. 10:30
Tidspunkt: kl.10.30-11.30. Sted: Varnæs Kirke
Kære forældre!
Forældre synger i disse år meget med deres børn. De venter ikke til pædagogerne i børnehaven lærer dem at synge. Nu er det muligt at tage babyerne med i kirken for at føre dem ind i tonernes, rytmens og sangens verden.
Alle babyer fra ca. 0 -10 mdr. er velkomne sammen med en eller to voksne.
Vi starter babysalmesang til efteråret, seks torsdage fra og med uge 36 til og med uge 41. Vi vil synge små sange, salmer, rim og remser, lege med rytmer, vugge i takt til musikken, lave små dansetrin med baby i favnen, have tæt kontakt mellem barn og voksen og have tid til at snakke sammen bagefter.
Eventuelle spørgsmål rettes til: Organist Anne-Mette Karstoft, mobil: 28 89 38 87, mail: amp.karstoft@googlemail.com
eller til Kirsten Pedersen, (præsten), tlf. 21 48 99 80 eller kip@km.dk
Tilmelding til Kirsten Pedersen senest den 29. august.


Høstgudstjeneste


Søndag d. 8. september kl. 14.00 i Varnæs kirke
De store børn fra børnehaven Regnbuen og børnene fra indskolingen på Varnæs skole bærer frugt, grønsager, blomster, hjemmelavet marmelade, m.m., som de og andre har haft med hjemmefra, ind i kirken. Jægerne deltager også i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der auktion på de forskellige ting, der er bidraget med, også blomsterne der pynter kirken. Auktionen foregår i kirken efter gudstjenesten. Pengene, der bliver indsamlet ved høstgudstjenesten og auktionen, går ubeskåret til socialt arbejde i sognet. Alle er velkommen


Sogneudflugt


fredag den 27. september.
Vi starter fra Varnæs kirke kl. 8.00 når vi har pakket morgenmad, kaffe og sangbøger i bussen. Kl. 8.05 er der afgang fra busstoppestedet ved Sundeved Efterskole. Turen går i år til Slesvig, hvor vi skal besøge domkirken og måske overvære en lille orgelkoncert. Inden vi kommer til Slesvig holder vi ind og indtager morgenmaden. Om der bliver tid til andre besøg i Slesvig er ikke afklaret endnu, men vi skal under alle omstændigheder have noget godt at spise, inden turen igen går i retning af Danmark. Vi ved også, at vi gør et stop i Rinkenæs, hvor vi får kaffe og kage på restaurant Benniksgaard. Vi forventer at være tilbage i Varnæs/Bovrup ca. kl. 17.00
Tilmelding til: Anne Marie Laier Tlf. 29 42 77 24 – hapa@post11.tele.dk Senest den 20. september

 


Varnæs sogn

Kirken ligger syd for Varnæs by – mellem Varnæs og Bovrup – på en bakke, næsten skjult bag kirkegårdens høje træer. Kirkegården er omgivet af fredede kampestensdiger, mod vest dog kløvesten i cement. Kirken har sandsynligves været viet til apostlen Peder, som er afbildet i kirkens segl.

Sagn

Flere sagn er knyttet til kirken. Bl.a. skulle kirkens grundvold være flyttet fra Kirkebjerg, som var den oprindelige placering. Alle byggematerialer blev på mystisk vis hver nat flyttet fra Kirkebjerg til kirkens nuværende placering. Til sidst opgav man placeringen på Kirkebjerg og byggede kirken
hvor den ligger nu.
Et andet sagn nævner Junker Vigge fra Varnæs Vold som bygherre. Hans hoved skulle være afbildet øverst i korgavlen i granit. Ifølge sagnet er han sammen med sin brud, Ida, begravet under den gamle løn. I lønnens stamme var der et hul, hvori der tidligere altid fandtes frisk vand, der betragtedes som helende. I dag er der kun roden tilbage af den gamle løn og der er plantet en aflægger af lønnen samme sted.