Taizé-gudstjeneste i Varnæs Kirke

søndag d. 3. marts kl. 19.00

Kom og oplev den stemningsfulde kirke og syng med på de smukke meditative sange. Efter gudstjenesten samles vi til et glas vin i kirken.
Har du lyst til at spille et musikinstrument eller indøve en
2. stemme til Taizé-sangene, er du velkommen til at kontakte 
organist Anne-Mette Karstoft på 28 89 38 87 eller amp.karstoft@googlemail.com. 
For dem der er interesseret, øves der Taizé-sange
en halv time før gudstjenesten.

 


Meditationsgudstjenester 2023 – 2024

Teresa af Avila 1515 – 1582 var spansk katolsk nonne, mystiker og en af den katolske kirkes store reformatorer. Hun skrev en række værker om bl.a. bøn, som er grundlaget for meditationsgudstjenesterne i Varnæs kirke. Se mere i folderen her.

  Tirsdag den 27. februar kl. 17.00 – 17.30 

 Tirsdag den 19. marts kl. 17.00 – 17.30


KIRKEN i LANDSKABET
KUNSTEN i KIRKEN

6 guidede ture ti l 6 kirker i Aabenraa Provsti .
Turene er for alle med interesse for landskab, historie, kunst og kirker.

Varnæs Kirke: Tirsdag den 29. august 2023
Kollund Kirke: Tirsdag den 19. september 2023
Tinglev Kirke: Tirsdag den 26. september 2023
Ensted Kirke: Tirsdag den 23. april 2024
Hjordkær Kirke: Tirsdag den 7. maj 2024
Egvad Kirke: Tirsdag den 21. maj 2024

Mødested: Ved kirkerne.
Alle ture starter kl. 18.30 og varer 2½ time inkl. kaffepause. Deltagelse er gratis – kaffe kan købes.
Tilmelding senest 5 dage inden til: Kirsten Krog tlf. 40 77 88 30, email: krogkirsten@hotmail.com
Projektet støttes af Aabenraa Provsti. Se programmet på provstiets hjemmeside: https://www.aabenraaprovsti.dk
Fortællere/foredragsholdere:
Lennart Madsen
enhedsleder for Arkæologi ved Museum Sønderjylland
Lars Henningsen
historiker og tidligere ansat ved Landsarkivet i Aabenraa
Bente Sonne
Museumsformidler ved Brundlund Slot, Museum Sønderjylland
Karsten Nissen
tidligere biskop ved Viborg Domkirke


 

Om Varnæs Sogn

Menighedsrådet ønsker, at alle skal føle sig velkomne. Vi holder gudstjeneste hver søndag. Udover højmesser, har vi særlige gudstjenester i løbet af året: f.eks. lysgudstjeneste, mindegudstjeneste Alle Helgens søndag, åben kirkedag, høstgudstjeneste og musik/sanggudstjenester.

Til en del af disse gudstjenester samarbejder vi med konfirmander, minikonfirmander og børnehave/dagpleje

Læs mere

Varnæs Kirke holder gudstjenester hver søndag. I kirkebladet og kalenderen kan du se, hvornår der er altergangsgudstjeneste. Det har vi ikke hver søndag, men et par gange om måneden.

Kirken er åben for alle i tidsrummet 8.00 – 16.00 hver dag, året rundt.