Årets konfirmander i Varnæs kirke

I forbindelse med oplægning af konfirmandlisten i det netop udkomne kirkeblad er der desværre sket en fejl, idet et par konfirmander ikke er med på listen. Det undskylder og beklager vi fra redaktionens side. Den komplette liste over årets konfirmander ses herunder:

Jakob Bork Petersen
Johanne Louise Hermansen

Emmeli Groth Solholm
Zilke Winum Winzini Andersen
Zian Warrer Winzini Andersen
Valdemar Lau Rasmussen
Sebastian Zbylut Lausen
Silje Bahr Kristensen
Thomas jul Mønsted
Filip Lundahl Olesen
Thea Jørgensen
Isabella Kramer Amundsen

Lørdag d. 4. maj kl. 10.00, konfirmeres disse unge mennesker i Varnæs kirke af vores sognepræst Kirsten Pedersen.
Fra kl. 9.00 – 11.00 kan der afleveres gaver og kort i konfirmandernes poser i konfirmandstuen.


Sangcafé

Fredag d. 26. april (Store Bededag)
kl. 14.30 – ca. 16.00 er der sangcafe i konfirmandstuen. Kom til en hyggelig eftermiddag, hvor vi skal synge kendte og nye sange
og salmer fra højskolesangbogen.
Der bliver også tid til kaffe og kage og en god snak.
Efter kaffen er der en lille fortælling – og endnu et par sange.
Tilmelding er ikke nødvendigt – men det er jo altid rart at vide, hvor mange der kommer, så skriv gerne en sms til Kirsten tlf. 21 48 99 80

.


 

Pilgrimsvandring

2. pinsedag d. 20. maj kl. 9.30 – ca. 11.00
Vi mødes ved Varnæs Kirke
På vores lille pilgrimsvandring vil der både blive tid til stilhed og samtale. Vi kommer til at gå i et roligt tempo ca. ”4 km i timen”.
Indimellem er der nogle stop med tid til lidt refleksion, fortælling eller en lille salme. Husk godt fodtøj og påklædning efter vejret

 


 

KIRKEN i LANDSKABET
KUNSTEN i KIRKEN

6 guidede ture ti l 6 kirker i Aabenraa Provsti .
Turene er for alle med interesse for landskab, historie, kunst og kirker.

Varnæs Kirke: Tirsdag den 29. august 2023
Kollund Kirke: Tirsdag den 19. september 2023
Tinglev Kirke: Tirsdag den 26. september 2023
Ensted Kirke: Tirsdag den 23. april 2024
Hjordkær Kirke: Tirsdag den 7. maj 2024
Egvad Kirke: Tirsdag den 21. maj 2024

Mødested: Ved kirkerne.
Alle ture starter kl. 18.30 og varer 2½ time inkl. kaffepause. Deltagelse er gratis – kaffe kan købes.
Tilmelding senest 5 dage inden til: Kirsten Krog tlf. 40 77 88 30, email: krogkirsten@hotmail.com
Projektet støttes af Aabenraa Provsti. Se programmet på provstiets hjemmeside: https://www.aabenraaprovsti.dk
Fortællere/foredragsholdere:
Lennart Madsen
enhedsleder for Arkæologi ved Museum Sønderjylland
Lars Henningsen
historiker og tidligere ansat ved Landsarkivet i Aabenraa
Bente Sonne
Museumsformidler ved Brundlund Slot, Museum Sønderjylland
Karsten Nissen
tidligere biskop ved Viborg Domkirke


 

Om Varnæs Sogn

Menighedsrådet ønsker, at alle skal føle sig velkomne. Vi holder gudstjeneste hver søndag. Udover højmesser, har vi særlige gudstjenester i løbet af året: f.eks. lysgudstjeneste, mindegudstjeneste Alle Helgens søndag, åben kirkedag, høstgudstjeneste og musik/sanggudstjenester.

Til en del af disse gudstjenester samarbejder vi med konfirmander, minikonfirmander og børnehave/dagpleje

Læs mere

Varnæs Kirke holder gudstjenester hver søndag. I kirkebladet og kalenderen kan du se, hvornår der er altergangsgudstjeneste. De fleste gudstjenester kl. 10 og kl. 11 er med altergang..

Kirken er åben for alle i tidsrummet 8.00 – 16.00 hver dag, året rundt.