Kyndelmisse i Varnæs Kirke

Søndag d. 6. februar 2022 kl. 15.30

holder Varnæs Kirke familiegudstjeneste. Når det mørkner, bærer børnehavebørnene lys ind og synger. Efter gudstjenesten inviteres alle på fastelavnsboller og kakao i kirken. Alle er velkomne

 

Taizé andagt i Varnæs Kirke

som indledning til fasten Søndag d. 27. februar kl. 19.30

Det er en lysgudstjeneste med et særligt, meditativt præg, smukke flerstemmige sange, bøn, læsninger og stilhed. Nyd det smukke, stearinlysoplyste kirkerum og de dejlige og intense sange, som bliver repeteret, igen og igen, indtil sangen ebber ud i stilhed.

Hvis nogen har lyst til at spille et musikinstrument eller indøve en andenstemme til Taizé-sangene, er I velkomne til at ringe eller sende en mail til sognepræst Sidsel Lyster eller organist Anne-Mette Karstoft.

Efter gudstjenesten samles vi til et glas vin eller druesaft i våbenhuset. Alle er velkomne

 

 

 

Om Varnæs Sogn

Menighedsrådet ønsker, at alle skal føle sig velkomne. Vi holder gudstjeneste hver søndag. Udover højmesser, har vi særlige gudstjenester i løbet af året: f.eks. lysgudstjeneste, mindegudstjeneste Alle Helgens søndag, åben kirkedag, høstgudstjeneste og musik/sanggudstjenester.

Til en del af disse gudstjenester samarbejder vi med konfirmander, minikonfirmander og børnehave/dagpleje

Læs mere

Varnæs Kirke holder gudstjenester hver søndag. I kirkebladet og kalenderen kan du se, hvornår der er altergangsgudstjeneste. Det har vi ikke hver søndag, men et par gange om måneden.

Kirken er åben for alle i tidsrummet 8.00 – 16.00 hver dag, året rundt.