Syng julen ind

 Torsdag d. 14. december kl. 19.00 i Varnæs kirke.
Kom til en festlig ”syng julen ind aften”. Vi synger julesalmer, hører musik og får besøg af
Julekoret fra Bjolderup/Uge
som vil synge for os og synge med på fællessangene. Hele familien er velkommen. Vi slutter af med glögg, juice og pebernødder

 


Familiegudstjeneste


Søndag d. 3. december kl. 10.00
Det er første søndag i advent. Vi skal synge salmer for hele familien og tænde det første lys i adventskransen.
Minikonfirmanderne vil vise hvad de har lavet og konfirmanderne medvirker også. i slutter af med kirkekaffe og juice til børnene.
Alle er velkommen


Advents-komsammen

Varnæs sogn inviterer til advents-komsammen Fredag d. 1. december kl. 14.00. Vi indleder med en gudstjeneste i Varnæs kirke. Derefter serveres der kaffe og kage på Varnæs skole. Vi skal synge og høre en historie. Vi håber på nogle dejlige timer, hvor hygge og samvær er i højsædet. Alle er velkommen
Med venlig hilsen
Kirkepersonalet og Menighedsrådet


Meditationsgudstjenester 2023 – 2024

Teresa af Avila 1515 – 1582 var spansk katolsk nonne, mystiker og en af den katolske kirkes store reformatorer. Hun skrev en række værker om bl.a. bøn, som er grundlaget for meditationsgudstjenesterne i Varnæs kirke. Se mere i folderen her.

 Tirsdag den 12. december kl. 17.00 – 17.30 

 Tirsdag den 23. januar kl. 17.00 – 17.30  

Tirsdag den 27. februar kl. 17.00 – 17.30 

 Tirsdag den 19. marts kl. 17.00 – 17.30

KIRKEN i LANDSKABET
KUNSTEN i KIRKEN

6 guidede ture ti l 6 kirker i Aabenraa Provsti .
Turene er for alle med interesse for landskab, historie, kunst og kirker.

Varnæs Kirke: Tirsdag den 29. august 2023
Kollund Kirke: Tirsdag den 19. september 2023
Tinglev Kirke: Tirsdag den 26. september 2023
Ensted Kirke: Tirsdag den 23. april 2024
Hjordkær Kirke: Tirsdag den 7. maj 2024
Egvad Kirke: Tirsdag den 21. maj 2024

Mødested: Ved kirkerne.
Alle ture starter kl. 18.30 og varer 2½ time inkl. kaffepause. Deltagelse er gratis – kaffe kan købes.
Tilmelding senest 5 dage inden til: Kirsten Krog tlf. 40 77 88 30, email: krogkirsten@hotmail.com
Projektet støttes af Aabenraa Provsti. Se programmet på provstiets hjemmeside: https://www.aabenraaprovsti.dk
Fortællere/foredragsholdere:
Lennart Madsen
enhedsleder for Arkæologi ved Museum Sønderjylland
Lars Henningsen
historiker og tidligere ansat ved Landsarkivet i Aabenraa
Bente Sonne
Museumsformidler ved Brundlund Slot, Museum Sønderjylland
Karsten Nissen
tidligere biskop ved Viborg Domkirke

 

 

Om Varnæs Sogn

Menighedsrådet ønsker, at alle skal føle sig velkomne. Vi holder gudstjeneste hver søndag. Udover højmesser, har vi særlige gudstjenester i løbet af året: f.eks. lysgudstjeneste, mindegudstjeneste Alle Helgens søndag, åben kirkedag, høstgudstjeneste og musik/sanggudstjenester.

Til en del af disse gudstjenester samarbejder vi med konfirmander, minikonfirmander og børnehave/dagpleje

Læs mere

Varnæs Kirke holder gudstjenester hver søndag. I kirkebladet og kalenderen kan du se, hvornår der er altergangsgudstjeneste. Det har vi ikke hver søndag, men et par gange om måneden.

Kirken er åben for alle i tidsrummet 8.00 – 16.00 hver dag, året rundt.