Gudstjenester i Varnæs kirke 

Søndag d. 7. august kl. 9.30 ved Theresia Treschow-Kühl

 Søndag d. 14. august kl. 11.00  ved Theresia Treschow-Kühl, der er altergang

Søndag d. 21. august kl. 9.00 ved Theresia Treschow-Kühl

Søndag d. 28. august kl. 9.30 ved Theresia Treschow-Kühl

 

 

i præstegårdshaven, Varnæsvej 700

Fredag d. 19. august kl. 17.00

I år leveres musikken af Rune Heilesen, desuden vil der være underholdning for børnene.

Du skal selv medbringe det, du vil lægge på grillen, samt bestik til eget brug. Diverse salater står menighedsrådet for. De sørger også for kaffe og kage. VBIF står for salg af drikkevarer.

I tilfælde af dårligt vejr, flyttes festen til kirken, men det bliver forhåbentlig ikke aktuel.

Vi glæder os til en hyggelig aften

Af hensyn til opstilling af borde, bestilling af salater og kager, er det nødvendigt med tilmelding, senest d. 12. august til Else tlf./sms 20 58 31 62 eller mail: varnaes-kirke@mail.dk

 

 

Sogneudflugt til De Japanske haver på Fyn

 

 

Onsdag d. 14. september kl. 8.00 samles der op i Bovrup, P-pladsen overfor Købmanden i Bovrup.

Kl. 8.15 er det P-pladsen ved Varnæs kirke vi kører fra. Under besøget i De Japanske haver får vi fortællingen om haven og der serveres japansk inspireret frokostbuffet. Drikkevarer til buffeten er for egen regning. Sønder Broby kirke besøges også og her får vi eftermiddagskaffen. Hjemkomst ca. kl. 18.

Pris for denne tur er kun 275 kr. Betalingen foregår i bussen. Der kan ikke betales med Mobilpay, kun kontanter. Det er først til mølle, indtil bussen er fyldt op. Tilmelding senest d. 5. september til Sten Kruse, tlf./sms 30 96  16 06 eller mail, stenvkruse@gmail.com

 

KIRKEN i LANDSKABET
KUNSTEN i KIRKEN

6 guidede ture til 6 kirker i Aabenraa Provsti.
Turene er for alle med interesse for landskab, historie, kunst og kirker.
Bjolderup Kirke: Tirsdag den 30.august 2022
Genner Kirke: Tirsdag den 13.september 2022
Kliplev Kirke: Tirsdag den 27.september 2022
Burkal Kirke: Tirsdag den 25.april 2023
Løjt Kirke: Tirsdag den 9. maj 2023
Sct. Jørgens Kirke: Tirsdag den 23.maj 2023

Mødested: Ved kirkerne.
Alle ture starter kl. 18.30 og varer 2½ time inkl. kaffepause.
Deltagelse er gratis – kaffe kan købes.
Tilmelding til: Kirsten Krog tlf. 40778830 Email: krogkirsten@hotmail.com
Tilmelding senest 5 dage inden. Max. 50 deltagere

Læs mere om de spændende ture i denne folder

Projektet støttes af Aabenraa Provsti
Se programmet på provstiets hjemmeside: https://www.aabenraaprovsti.dk/
Fortællere/foredragsholdere:
Lennart Madsen, enhedsleder for Arkæologi ved Museum Sønderjylland
Lars Henningsen, historiker og tidligere ansat ved Landsarkivet i Aabenraa
Bente Sonne, Museumsformidler ved Brundlund Slot, Museum Sønderjylland
Karsten Nissen, tidligere biskop ved Viborg Domkirke

Om Varnæs Sogn

Menighedsrådet ønsker, at alle skal føle sig velkomne. Vi holder gudstjeneste hver søndag. Udover højmesser, har vi særlige gudstjenester i løbet af året: f.eks. lysgudstjeneste, mindegudstjeneste Alle Helgens søndag, åben kirkedag, høstgudstjeneste og musik/sanggudstjenester.

Til en del af disse gudstjenester samarbejder vi med konfirmander, minikonfirmander og børnehave/dagpleje

Læs mere

Varnæs Kirke holder gudstjenester hver søndag. I kirkebladet og kalenderen kan du se, hvornår der er altergangsgudstjeneste. Det har vi ikke hver søndag, men et par gange om måneden.

Kirken er åben for alle i tidsrummet 8.00 – 16.00 hver dag, året rundt.