Skærtorsdag

kl 17.00 er der gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning

Tilmelding er nødvendigt senest d. 30. marts

på 20 58 31 62 / varnaes-kirke@mail.dk

Ordinering af Kirsten Pedersen i Haderslev Domkirke

Inden Kirsten Pedersen kan tiltræde stillingen som sognepræst ved Varnæs kirke, skal hun ordineres af biskop Marianne Christiansen. Det foregår ved en højtidelighed i Haderslev domkirke, tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00. Der er adgang for alle til at overvære ceremonien, så hvis nogen i menigheden har lyst til at deltage, er I meget velkomne.

 

Information fra menighedsrådet.

Det er med stor glæde at vi kan meddele, vi har fundet en ny præst til vores sogn.
Pr. 1. april 2023 tiltræder Kirsten Pedersen som sognepræst ved Varnæs kirke. Kirsten er nyuddannet og det bliver således hendes første præste embede. Kirsten medbringer en rigtig god ballast, idet hun har været lærer i mere end 20 år, før hun begyndte at læse til præst.
Kirsten er sønderjyde og har et hus i Bolderslev hvor hun bliver boende indtil hun og hendes mand, Jens, kan rykke ind i præstegården.
Kirsten indsættes i Varnæs kirke Palmesøndag den 2. april kl.14.00. Der er efterfølgende reception på Varnæs skole.
Mere uddybende præsentation af Kirsten og Jens kan læses i kirkebladet som udkommer ca 1. april

 

Meditationsgudstjeneste i Varnæs Kirke

ved sognepræst Theresia Treschow-Kühl, Felsted

  Tirsdag d. 21. marts kl. 17.00 – 17.30

Julian af Norwich – en engelsk kvindelig mystiker og teolog, der levede i fra 1342 – efter 1416 er inspirationskilden bag denne sæsons meditationsgudstjenester.  Meditationsgudstjenesten er en mulighed for at give sig selv et afbræk i hverdagen og fordybe sig. Julian af Norwich formidler en tro på, at Guds kærlighed og bliver ved med at være det bærende grundlag for vores eget liv og for hele verden.

 

KIRKEN i LANDSKABET
KUNSTEN i KIRKEN

6 guidede ture til 6 kirker i Aabenraa Provsti.
Turene er for alle med interesse for landskab, historie, kunst og kirker.
Bjolderup Kirke: Tirsdag den 30.august 2022
Genner Kirke: Tirsdag den 13.september 2022
Kliplev Kirke: Tirsdag den 27.september 2022
Burkal Kirke: Tirsdag den 25.april 2023
Løjt Kirke: Tirsdag den 9. maj 2023
Sct. Jørgens Kirke: Tirsdag den 23.maj 2023

Mødested: Ved kirkerne.
Alle ture starter kl. 18.30 og varer 2½ time inkl. kaffepause.
Deltagelse er gratis – kaffe kan købes.
Tilmelding til: Kirsten Krog tlf. 40778830 Email: krogkirsten@hotmail.com
Tilmelding senest 5 dage inden. Max. 50 deltagere

Læs mere om de spændende ture i denne folder

Projektet støttes af Aabenraa Provsti
Se programmet på provstiets hjemmeside: https://www.aabenraaprovsti.dk/
Fortællere/foredragsholdere:
Lennart Madsen, enhedsleder for Arkæologi ved Museum Sønderjylland
Lars Henningsen, historiker og tidligere ansat ved Landsarkivet i Aabenraa
Bente Sonne, Museumsformidler ved Brundlund Slot, Museum Sønderjylland
Karsten Nissen, tidligere biskop ved Viborg Domkirke

 

Om Varnæs Sogn

Menighedsrådet ønsker, at alle skal føle sig velkomne. Vi holder gudstjeneste hver søndag. Udover højmesser, har vi særlige gudstjenester i løbet af året: f.eks. lysgudstjeneste, mindegudstjeneste Alle Helgens søndag, åben kirkedag, høstgudstjeneste og musik/sanggudstjenester.

Til en del af disse gudstjenester samarbejder vi med konfirmander, minikonfirmander og børnehave/dagpleje

Læs mere

Varnæs Kirke holder gudstjenester hver søndag. I kirkebladet og kalenderen kan du se, hvornår der er altergangsgudstjeneste. Det har vi ikke hver søndag, men et par gange om måneden.

Kirken er åben for alle i tidsrummet 8.00 – 16.00 hver dag, året rundt.