Præst i det historisk bevidste og kirke trofaste Sønderjylland

Se mere om stillingsopslaget under job.

 

Lysgudstjeneste

Søndag d. 5. februar 2023 kl. 16.00
holder Varnæs Kirke Kyndelmisse.
Når det mørkner, bærer børnehavebørnene lys ind i kirken.
Efter gudstjenesten inviteres alle på fastelavnsboller og kakao i kirken.
Alle er velkomne

 

Taizé-gudstjeneste

søndag d. 12. februar kl. 19.00. 

Kom og oplev den stemningsfulde kirke og syng med på de smukke meditative sange. Efter gudstjenesten samles vi til et glas vin eller druesaft i kirken. Har du lyst til at spille et musikinstrument eller indøve en 2. stemme til Taizé-sangene, er du velkommen til at kontakte organist Anne-Mette Karstoft på 28 89 38 87 eller amp.karstoft@googlemail.com. For dem der er interesseret, øves der Taizé-sange en halv time før gudstjenesten.

 

Meditationsgudstjeneste i Varnæs Kirke

ved sognepræst Theresia Treschow-Kühl, Felsted

  Tirsdag d. 28. februar kl. 17.00 – 17.30

Tirsdag d. 21. marts kl. 17.00 – 17.30

Julian af Norwich – en engelsk kvindelig mystiker og teolog, der levede i fra 1342 – efter 1416 er inspirationskilden bag denne sæsons meditationsgudstjenester.  Meditationsgudstjenesten er en mulighed for at give sig selv et afbræk i hverdagen og fordybe sig. Julian af Norwich formidler en tro på, at Guds kærlighed og bliver ved med at være det bærende grundlag for vores eget liv og for hele verden.

 

KIRKEN i LANDSKABET
KUNSTEN i KIRKEN

6 guidede ture til 6 kirker i Aabenraa Provsti.
Turene er for alle med interesse for landskab, historie, kunst og kirker.
Bjolderup Kirke: Tirsdag den 30.august 2022
Genner Kirke: Tirsdag den 13.september 2022
Kliplev Kirke: Tirsdag den 27.september 2022
Burkal Kirke: Tirsdag den 25.april 2023
Løjt Kirke: Tirsdag den 9. maj 2023
Sct. Jørgens Kirke: Tirsdag den 23.maj 2023

Mødested: Ved kirkerne.
Alle ture starter kl. 18.30 og varer 2½ time inkl. kaffepause.
Deltagelse er gratis – kaffe kan købes.
Tilmelding til: Kirsten Krog tlf. 40778830 Email: krogkirsten@hotmail.com
Tilmelding senest 5 dage inden. Max. 50 deltagere

Læs mere om de spændende ture i denne folder

Projektet støttes af Aabenraa Provsti
Se programmet på provstiets hjemmeside: https://www.aabenraaprovsti.dk/
Fortællere/foredragsholdere:
Lennart Madsen, enhedsleder for Arkæologi ved Museum Sønderjylland
Lars Henningsen, historiker og tidligere ansat ved Landsarkivet i Aabenraa
Bente Sonne, Museumsformidler ved Brundlund Slot, Museum Sønderjylland
Karsten Nissen, tidligere biskop ved Viborg Domkirke

 

Om Varnæs Sogn

Menighedsrådet ønsker, at alle skal føle sig velkomne. Vi holder gudstjeneste hver søndag. Udover højmesser, har vi særlige gudstjenester i løbet af året: f.eks. lysgudstjeneste, mindegudstjeneste Alle Helgens søndag, åben kirkedag, høstgudstjeneste og musik/sanggudstjenester.

Til en del af disse gudstjenester samarbejder vi med konfirmander, minikonfirmander og børnehave/dagpleje

Læs mere

Varnæs Kirke holder gudstjenester hver søndag. I kirkebladet og kalenderen kan du se, hvornår der er altergangsgudstjeneste. Det har vi ikke hver søndag, men et par gange om måneden.

Kirken er åben for alle i tidsrummet 8.00 – 16.00 hver dag, året rundt.